Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje odpis předloženého majetku účetní ZŠ a MŠ Ktiš. Majetek byl odepsán na podkladě zničení a nefunkčnosti.

- ZO Ktiš vyslovuje souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi Obcí Ktiš a členem ZO Ktiš.

- ZO Ktiš bere informace o dotacích na vědomí a schvaluje žádosti o dotace, tak jak byly prezentovány.

- ZO Ktiš schvaluje směnu bytu 2+1 za byt 3+1, s tím, že oba byty budou zrekonstruovány.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru pronajmout byt nájemní smlouvou na byt č. 3 o velikosti 2 + KK v budově č. p. 20, ve 3. podlaží.

- ZO Ktiš schvaluje členství a stanovy MAS Vlachovo Březí s tím, že Obec Ktiš bude ročně přispívat členským příspěvkem 5,-Kč/rok.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č. KN 485/1 o výměře 177 m2, par. č. KN 485/8 o výměře 824 m2, par. č. KN 485/9 o výměře 30 m2, par. č. KN 1489/57 o výměře 150 m2, k.ú. Křížovice u Ktiš

- ZO Ktiš požádá Státní statek Jeneč o informace, za jakých podmínek by nechali pozemek par. č. 1016/3 o výměře 221 m2, TTP, k.ú Dobročkov

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Smědeč NN, p. Bárta za účelem umístění distribuční soustavy – uložení kabelu NN na pozemku a za účelem jejího provozování.

- ZO Ktiš bere nabídku na odkoupení lesního pozemku par. č. 740/67 o výměře 12 883 m3, k.ú. Vadkov na vědomí, s tím, že pan P. B., J. P. půjdou uvedený pozemek prohlédnout.

-ZO Ktiš schvaluje do školské rady od roku 2019 pana F. P. a paní Z. F.K.

- ZO Ktiš bere žádost na směnu pozemků na vědomí a schvaluje nevyvěšovat záměr výše uvedených pozemků na směnu.

-ZO Ktiš schvaluje doplnit finanční výbor o 3 člena, a to pana M.P., Ktiš od 01. 02. 2019.    

 

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech