Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

-Rozpočet obce na rok 2019 s celkovými příjmy ve výši 15 323 300,-Kč, celkovými výdaji ve výši 18 541 100,-Kč a financováním ve výši 3 217 800,-Kč. Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 1 800 000,-Kč.Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci.Střednědobý výhled na období 2020-2021.

- ZO Ktiš schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš s celkovými výdaji 890 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemků par. č. 316 o výměře 529 m2 a par. č. 2232/25 o výměře 404 m2, k.ú. Dobročkov odměřených dle GP č. 54/2018 ze dne 09. 11. 2018 za cenu 133,-Kč /m2 (dle znaleckého posudku) panu R. H. a panu C., Dobročkov.

- ZO Ktiš schvaluje žádost paní R.V. na změnu Územního plánu obce Ktiš ke stavbě nízkoenergetického rodinného domu, s tím, že změnu UP Ktiš si v plné výši uhradí paní R.V.

-ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Smědeč NN, p. B., a to tak, že ZO Ktiš tento souhlas vydá pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky vlastníků sousedních nemovitostí, kterých se budoucí stavba týká.  

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenena akci: „Ktiš – kabel NN, u rybníka, obec“ za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 1 330,-Kč bez DPH.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny napětí č. 12459466, která se týká připojení a navýšení rezervovaného příkonu z 3 x 32 na 3 x 80 A.

- ZO Ktiš schvaluje průjezd historických vozidel po obecní komunikaci Ktiš – Ktiš – Pila a Ktiš-Pila – Březovík.

- ZO Ktiš projednalo a schválilo návrh nového uspořádání pozemků na LV 10001 pro Obec Ktiš při KPU Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu a separaci tříděného odpadu.

-

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech