Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš bere informaci o zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací na vědomí.

 

 

- ZO Ktiš schvaluje směnnou smlouvu na pozemky odměřené GP ze dne 15. 03. 2016 mezi Obcí Ktiš a Krajským úřadem JK. Před schválením byl vyvěšen záměr na směnu pozemků na úředních deskách Obecního úřadu v období od 08. 09. 2016 do 23. 09. 2016. Záměr na směnu pozemků bude přílohou směnné smlouvy. Podpisem směnné smlouvy pověřuje ZO Ktiš starostku obce Ktiš.

 

 

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků, které jsou součástí žádosti Lesů ČR. Doporučuje napsat dopis s odpovědi, že Obec Ktiš je ochotna uvedené pozemky směnit, jen za předpokladu, že Lesy ČR budou s návrhem Obce Ktiš souhlasit. Po souhlasném vyjádření Lesů ČR vzejde Obec Ktiš ke společnému jednání.   


 - ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10573/16/LCD ze dne 28. 06. 2016, který je zpracován na podkladě právníkem opravené KS na koupi areálu Ktiš-Pila. Zároveň ZO Ktiš schvaluje KS na koupi areálu Ktiš-Pila, s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem KS a KS bude doplněna datem 31.12 2016 o vyklizení cizího majetku.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje jako přísedícího pro obvodní soud v Prachaticích Ing. J. J., Dobročkov , který se svým jmenováním souhlasil na podkladě telefonického rozhovoru s pracovnicí soudu.     

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci kabel NN – p. K. Křížovice – Tisovka za jednorázovou úplatu v celkové výši 982,-Kč bez DPH. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Obce Ktiš par. č. 1271, 1440/4 v k.ú. Křížovice u Ktiše.   

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci Březovík - kabel NN – p. P. - změna za jednorázovou úplatu v celkové výši 700,-Kč bez DPH.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje odpis pohledávek za zemřelými občany Obce Ktiš, které nebylo možné uplatnit v dědických řízeních.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje pronájem bytu v domě č. p. 24 paní R. T.,  a to za předpokladu, že na Obci Ktiš doloží bezdlužnosti. Dále v každé nájemní smlouvě bude uvedena podmínka, že v případě 1 nezaplaceného nájemného v dohodnutém termínu, bude nájemníkovi doručen návrh na vystěhování pro porušení smluvních podmínek nájemní smlouvy. Vypracované nájemní smlouva bude posouzena advokátkou vymáhající pohledávky z nájemného pro Obec Ktiš – J: Kolářovou. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 10 tis. Kč, která bude vratná poté, kdy  byt bude předán Obci Ktiš zpět v původním stavu.

  
         

Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech