Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Obcí Ktiš a panem MVDr. P.P., Smědeček . 

- ZO Ktiš zplnomocňuje advokáta pana Mgr. T.U., se sídlem Vřesová 685/16, Praha8 k zastupování Obce Ktiš v řízení o kasační stížnosti Garnet Group a.s., se sídlem Ktiš 11, 384 03 a Českého báňského úřadu proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 03. 05. 2016, která je Nejvyšším správním soudem vedeno pod sp. zn. 2As 196/2016.    

- ZO Ktiš schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Ktiš na rok 2016 o částku 175 000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na finanční vypořádání s bývalými zaměstnanci ZŠ a MŠ Ktiš a na asistenta pedagoga pro MŠ a ZŠ Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšením záměru na výše uvedené pozemky oddělené GP ze dne 15. 03. 2016 na směnu pozemků mezi Obcí Ktiš a KU – JK.

 

- ZO Ktiš vzalo všechny žádosti o byt  na vědomí. Předpokladem pro podepsání nájemní smlouvy je doložení bezdlužnosti z finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a

OSSZ. Po doložení bezdlužnosti bude přistoupeno k sepsání nájemní smlouvy na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíce (pro případ, že

byste neuhradila nájemné ve stanoveném termínu). Bude-li, nájemné ze strany nájemce hrazeno včas v plné výši, bude i nájemní smlouva

prodlužována o 1 rok.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku, a to par. č. 181/12 v k.ú. Ktiš. Jedná se o zahrádku č. 32 – blok 4.

- ZO Ktiš schvaluje kupní smlouvu na koupi areálu Ktiš-Pila, s tím, že do smlouvy budou doplněny výměry pozemků a poté bude oběma stranami podepsána, tak aby mohla být následně i zaplacena kupní cena.

- ZO Ktiš bere informace o projektu Obec občanům na vědomí.

- ZO Ktiš navrhuje žádost o budoucím odkoupení poz. 638/8 v k.ú. Ktiš hlasovat poté, až bude ukončena komplexní pozemková úprava.

- ZO Ktiš bere žádost o vybudování horské vpusti na vědomí

 Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech